Προσωρινός καθαρισμός

Η άμεση επέμβαση στον λεκέ βοηθά την αποφυγή της μόνιμης βλάβης, αλλά αν αυτή δε γίνει με το κατάλληλο τρόπο το μόνο που πετυχαίνουμε τελικά είναι τη μόνιμη βλάβη του χαλιού μας! Ταμπονάρετε με λευκό ύφασμα η απορροφητικό χαρτί πολύ καλά αλλά αποφύγετε το τρίψιμο για να μην απλωθεί ο λεκές.  Στην συνέχεια ανάλογα με το λεκέ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο κατάλληλο διάλυμα αμμωνίας ή σαπουνιού, ωστόσο προτιμότερο θα ήταν να απευθυνθείτε σε ένα ειδικό καθαρισμού.

Προσοχή πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο διάλυμα, δοκιμάστε το σε μια άκρη χαλιού για να ελέγξετε την σταθερότητα των χρωμάτων.